Oslovení zákazníka a komunikace

Bavíme-li se o komunikačních schopnostech, pak hodnotíme schopnost verbální a neverbální komunikace se zákazníkem. Při verbální komunikaci se zákazníkem jde především o výběr slov, tón hlasu, artikulaci, schopnost popisovat a vysvětlovat a schopnost naslouchat. U neverbální komunikace je nejpodstatnější obličejová mimika, gestikulace, postoj, způsob podání ruky, apod.

Velmi důležité při vytvoření prvního dojmu je mimo vnější vzhled také oslovení zákazníka.  Projevujete tím zájem, že si jeho přítomnosti ceníte a že jste ochotni naslouchat a udělat pro něj jen to nejlepší. Zákazník velmi dobře vnímá, pokud ho oslovíte jménem. Je důležité si jméno pamatovat, abychom při příští návštěvě nehledali v kartě. Není vhodné oslovovat klientku křestním jménem, oslovujte ji např. paní Rezková. Využívejte neotřelá oslovení, místo klasického vážené dámy a pánové, raději vážení příznivci kosmetiky. Zákazníkovi se nepodbízejte, buďte přirození.

Konverzaci nemusíte navazovat za každou cenu, nikdy neřešíme rodinné problémy nebo nepomlouváme a nejmenujeme jiné zákaznice. Některé klientky se samozřejmě přicházejí vypovídat. Klientce dejte prostor, pokud je sdílnost klientky nepřiměřená, můžete jí upozornit, že rozhovor škodí relaxu při ošetření. Nezapomínejte na úsměv a optimistické prostředí, ovšem pozor na humor!

Kosmetička by měla mít schopnost naslouchat, ale také argumentovat, vždy adekvátně k situaci. Měla by umět klientovi vše vysvětlit a odpovědět na jeho dotazy. Při vašem verbálním projevu se soustřeďte na hlas. Drsný a pronikavý hlas nemá schopnost přesvědčit. Odpuzuje. Hlas by měl být čistý a lahodný, mluvte pomalu a výrazně. Hlas vychází z hrdla, nikoli z nosu. Pracujte s tím, jak rychle nebo pomalu mluvíte, vyslovujte zřetelně, vždy mluvte směrem ke klientce. Když je potřeba mluvit hlasitěji (např. u starších nedoslýchavých zákaznic) a kdy naopak hlas ztišit (např. u masáže chceme, aby klientka přestala vyprávět, uvolnila se a relaxovala). Používejte jen taková slova, kterým opravdu rozumíte a dokážete je správně vyslovit a vysvětlit. Vyhněte se častému opakování stejných slov nebo frází: ,,to se ví…“, ,,já si myslím….,“ ,,jakoby…“ Opačný případ je cílené opakování týž slov pro podporu marketingu. Například při prodeji produktu.

Nikdy byste neměli budit dojem nepřipravenosti nebo třeba číst pozitivní hodnocení nabízených výrobků a služeb z propagačních materiálů. To zvládne klientka sama. Udržujte stálý oční kontakt, vzbuzuje to pocit pravdy a důvěry. Buďte sebevědomá, ale pokorná ke své profesi. Mluvte energicky, měli byste působit, že mluvíte ,,spatra“. Absolutní tabu jsou projevy trémy. Jak se potom má cítit zákaznice při první návštěvě?

Důležitá je také mimika, ta tvoří celkový dojem z řečníka. Mimika a gesta, neboli neverbální komunikace. Snažte se, aby vaše gesta korespondovala s tím, co říkáte. Například když vysvětlujeme klientce, kde je WC ukážeme tím směrem rukou. Neverbální komunikace u kosmetičky je nejdůležitější, když klientka leží na lehátku! Dotek na rameni je můj kontaktní bod s klientkou. Když se chystám klientce smývat masku, klientka během působení masky často usne, je důležité se nejdříve dotknout např. ramene, než sáhnete na obličej. Obličej je taková intimní zóna každého z nás a klientka se často lekne. Dvojnásob to platí při kontaktu s očima. Celkově je klientce příjemnější, když vždy ví, kde má kosmetička obě ruce. ,,Párový kontakt“ je klientce příjemnější, ale i efektivnější. Obě ruce pracují současně a symetricky. Když odličuji řasenku a potřebuji se věnovat jen jednomu oku, druhou se zafixuji buď nad obočím klientky, anebo na jejím spánku. Také by mělo být samozřejmostí, že klientka vždy ví, kde jste a že kdyby jí bylo cokoliv nepříjemného, může se ozvat. Je nemyslitelné nanést klientce masku a na dvacet minut si odskočit na cigaretu. Kdykoli může dojít k reakci na pleti klientky.

Pozor na rychlé a prudké pohyby kolem lehátka, nebuďte ,,slon v porcelánu“. Pokud vidíme, že klientka odpočívá, minimalizujeme konverzaci. Vždy ale informujeme klientku o nějakém neobvyklém úkonu, nebo když předpokládáme, že by se mohla leknout.

Buďte si sebou jistí.  Předpoklad pro profesi kosmetičky je schopnost sociálního kontaktu. Kosmetička by měla mít vlastnosti jako přizpůsobivost, sebeovládání, zodpovědnost, samostatnost, trpělivost, schopnost pracovat v týmu, ochota vzdělávat se, kladný přístup k zákazníkovi.

Profesionální image, tedy vaši vizitku tvoří vnější vzhled, komunikační schopnosti a prostředí. O vzhledu kosmetičky jsme mluvili v minulém článku a pár tipů k prostředí vašeho salonu a předmětech podpory prodeje produktů a marketingu služeb vám napíšeme do další části.

Profesionální Image

Image znamená v překladu obraz., idea, podoba. Nejde jen o vzhled, ale o celkovou prezentaci člověka, jakým dojmem působí. Jinou image bude mít prodejce kosmetiky, vedoucí manažer, kosmetička, manikérka nebo vizážistka. Člověk si při prvním setkání s jiným člověkem vytvoří během dvou minut až jedenáct domněnek na základě toho, jak vypadá. Pamatujte, že svým vzhledem prezentujete službu, kterou nabízíte a v jaké kvalitě. Paní ředitelka má historku, kdy jí, jakožto kosmetičce, z příkopu u nich na zahradě dělník kopající odpad nabízel vynikající kosmetiku. Nesmysl.

Pod pojmem profesionální image si tedy představíme:

  • Vnější vzhled
  • Vizuální pomůcky používané při práci (logo, promo, branding, výzdoba, výloha)
  • Komunikační schopnosti a profesionalita (dodržování hygienických předpisů, vzdělání v oboru, poradenství)
  • Prostředí, kde pracujete

U oděvu kosmetičky se předpokládají barvy evokující čistotu, hlavně bílá a pastelové barvy. Působí přístupně. Tmavé barvy působí autoritativně. Setkáme se ale i různě barevnými oděvy kosmetiček, díky zahraničním vlivům a vzrůstajícímu zájmu o trendy. Oděv by měl být pohodlný. Kostýmky a saka nejsou ideální, působí rušivě a přísně. Volte jednoduché střihy, linie, funkční doplňky a aplikace, kvalitní dobře pratelné a nemuchlavé materiály. Pozor na dlouhé plandavé rukávy, velké výstřihy a příliš krátké sukně. Trendy jsou kosmetické haleny kimono střihu, krátké šatičky v kombinaci s bílými legínami. Inspiraci hledejte i u pracovních oděvů pro zdravotníky. Marketing vašeho salonu podpoří výšivka loga salonu nebo kosmetiky se kterou pracujete na oděvu. Stejná pravidla platí pro výběr šperků. Vyhněte se výrazným a barevným šperkům, více se hodí konzervativní šperky jako perly nebo jednoduché jednobarevné kamínky. Vizážistka si může dovolit jak výraznější pracovní oděv, tak šperky a doplňky.

Velkou roli hraje samozřejmě pleť kosmetičky. Je jasné, že kosmetička by se měla o svou pleť, v rámci možností starat. Také volba líčidel je důležitá. Silné vrstvy líčidel a výrazný make-up působí na klienty dojmem klamu a neupřímnosti. Zákaznice vás navíc pozoruje z velké blízkosti. Kosmetička by ale zároveň měla být jemně upravená. Lehký BB krém, rozjasňující tvářenka, dokreslit obočí a řasenka a všem je jasné, že se o sebe staráte.

Vlasy mějte vždy z obličeje! Dlouhé vlasy stáhneme do culíku. Nepoužíváme mašle, příliš zdobné čelenky nebo brýle místo čelenky. Prezentují vás také vaše nehty, proto si dopřejte pravidelnou manikúru. Vhodná je klasika- ,,francie“, světlé a perleťové barvy. Pozor na parfém! Převoněné prostředí nebo těžké vůně mohou klienty dráždit až ke kašli nebo kýchání. Volte jemnou vůni, toaletky a raději méně, ideálně vůbec. Samozřejmostí je čistý a příjemný dech nebo ochranné pomůcky. Je dobré je často měnit.

Tečkou, ale velice důležitou je pak váš úsměv, prostředí salonu, a jak klientku oslovíte a komunikujete. O tom, jak oslovit zákazníka, jak řešit problémové zákazníky apod. vám napíšeme do příštího článku.

https://www.novepecivo.cz/images/Famale-kosmeti%C4%8Dka-salon-kr%C3%A1sy-zdravotn%C3%AD-sestra-pracovn%C3%AD-upload_3105/1.jpg

Kdo je profesionál? Jak se stát kosmetičkou.

Tento článek je určen všem těm, co si myslí, že kosmetičku nepotřebují, těm, co by se kosmetičkou chtěli stát, i kosmetičkám pro připomenutí, proč je jejich profese, a zvlášť v současnosti, tak důležitá.

Kosmetička jenom nemaže krémy a nelíčí.

Profese kosmetičky se může laikovy jevit jako práce snů. „Jen tak mazat krémy a masky, sem tam nabarvit nebo vytrhat obočí, pak na ten obličej něco namalovat, ještě si při tom pokecat, to umím taky“.

Kosmetička musí znát a umět mnohem více, než „jen” pečovat o pokožku.

Z profesionálního hlediska hovoříme o kosmetické péči jako o přesně vymezených úkonech, jejichž rozsah je dán legislativou a vychází z anatomie a fyziologie kůže.

Tyto úkony může provádět pouze kvalifikovaný odborník, který svoji kvalifikaci získal buď středním odborným vzděláním s maturitou, nebo v rekvalifikačních kurzech zakončených zkouškou profesní kvalifikace.

Pracovní náplň kosmetičky je nejen diagnostika pleti, na jejímž základě volí a provádí vhodná ošetření, ale také poradenství s ohledem na zdraví klientů.

A věřte, je velmi těžké vysvětlit klientce, že to, co požaduje po kosmetičce, protože kamarádka si to moc chválila, nebo to již používá doma, není vhodná péče pro její pleť, a že si tím naopak pleť poškozuje.

Vždyť se na nás ze všech stran valí reklamy na všemožné a všemocné kosmetické produkty, přístroje a ošetření. Kdo se v tom má vyznat? Právě kosmetička.

Mohla by to být profese právě pro Vás?

Zvládnete odborné teoretické znalosti a praktické dovednosti aplikovat nejen na sobě, ale dokážete uspokojit i náročnou klientelu?

Jste komunikativní a také vám nevadí fyzický kontakt se zákazníky?

Umíte kriticky a tvořivé myslet a řešit problémy?

Zajímají vás nové technologie a chcete se učit novým věcem?

Disponujete vlastnostmi, jako jsou samostatnost, pečlivost a trpělivost?

Pokud jste si na předchozí otázky odpověděli kladně, můžete se v této profesi dobře uplatnit.

Co obnáší práce snů?

Kosmetičky většinou pracují jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), proto se musí orientovat v legislativě týkající se jak podnikání, provozovny, hygieny a další. Musí si sami organizovat práci, mít ekonomický přehled a základní marketingové dovednosti pro získávání si zákazníků.

 Jejich průměrný měsíční výdělek podle je 20 000 – 35 000 Kč.

Výhodou této práce je jistá svoboda, časová flexibilita, různorodost.

Na druhou stranu jde o velkou odpovědnost za zdraví klienta a psychicky náročnou službu. 

Pokud kosmetička nevhodnou péčí klienta poškodí, vystavuje se žalobě o náhradu škody.

A věřte, že se v současnosti již několik žalob na pochybení kosmetičky řeší.

Kosmetičky nezoufejte, pokud máte svědomí čisté, vaši práci posoudí soudní znalec.

Jedním ze soudních znalců v oboru kosmetiky je paní Bohumila Christophová, nebo formulátorka a kontrolorka kosmetických produktů Lenka Průšová.