O škole

Naše vzdělávací zařízení je pokračovatelem akreditovaného zařízení Vlasty Feřtekové, významné odbornice v oblasti kosmetiky. Nově pod názvem

Akademie zdraví a krásy Vlasty Feřtekové.

Škola tak i nadále ponese jméno Vlasty Feřtekové ve svém názvu, vedení akademie se ujímá Bc. Romana Zámostná.
Poskytujeme rekvalifikace v akreditovaných kurzech v oborech provozních služeb, kosmetička, vizážistka, manikérka, pedikérka, činnostech, při kterých je porušována integrita lidské kůže, i v dalších doplňkových kurzech, např. permanentní prodlužování řas.
Výuku zajišťuje tým odborníků s důrazem na vysokou profesionalitu a praktickou přípravu. Výuka probíhá v moderním a příjemném prostředí s nejnovějším vybavením sledující současné trendy oboru.