Akreditované kurzy

Kosmetička – kód: 69-030-M

Intenzivní (denní) kurz
Absolvent kurzu získá osvědčení o profesní kvalifikaci Kosmetička (kód: 69-030-M) a potvrzení o absolvování rekvalifikačního kurzu kosmetička.

Hodinová dotace kurzu: 300 hodin (140 hodin teorie a 160 hodin praktické výuky)

Maximální počet účastníku v kurzu: 6 účastníků

Podmínky pro přijetí: věk min. 18 let, ukončené střední (vyučení, maturita) vzdělání, zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.

Cena kurzu: 19.900,- Kč. Cena zahrnuje teoretickou a praktickou výuku, materiál a pomůcky pro praktickou výuku, učebnici KOSMETIKA V TEORII A PRAXI, V. Feřteková a kol. a další studijní materiály. V ceně kurzu je závěrečná kvalifikační zkouška.

Doba trvání kurzu: 2 měsíce.
Výuka probíhá dle rozvrhu v pracovních dnech a některou sobotu. Přihlásit se můžete zde.

Víkendový kurz
Podmínky přijení, hodinová dotace jsou shodné s intenzivním variantou kurzu.
Doba trvání: 5 měsíců.
Cena kurzu: 20.900,- Kč
Výuka probíhá dle rozvrhu ve dnech pracovního volna a klidu. Do víkendového kurzu se můžete zapsat zde.


Vizážistka – (základní rekvalifikační kurz)  kód: 69-035-M

Intenzivní (denní) kurz
Počet uchazečů:
maximálně 6
Cena kurzu: 15.900 Kč
Hodinová dotace: 80 hodin
Podmínky pro přijetí: věk min. 18 let, ukončené základní vzdělání, zdravotní průkaz

Náplň kurzu: Osnova kurzu je dána profesními standardy NSK. Absolvent získá Osvědčení o profesní kvalifikaci Vizážistka a potvrzení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu.
Doba trvání kurzu: deset dnů po dobu cca jednoho měsíce (každé pondělí a úterý a jednu sobotu a neděli)

1. den – hygiena práce, posuzování stavu pleti, povrchové čištění a péče o pleť, zhodnocování tvaru obličeje a      jeho korekce, úvod do světa make-upu
2. den – make-up očí, tvary očí a jejich korekce, stínování, oční linky, obočí a jeho úprava, řasy, aplikace umělých řas
3. den – make-up rtů, tvary rtů a jejich korekce, techniky líčení a používání barev, přípravky dekorativní kosmetiky a pomůcky pro vytváření make-upu, techniky aplikace make-upu
4. den – večerní líčení, barevná typologie, kouřové líčení
5. den – praktický nácvik dle zadání
6. den – oční linky a obočí, různé techniky líčení, používané produkty
7. den – foto make-up
8. den – svatební líčení
9. den – základy podnikání, marketing, provoz,
10. den – zkouška profesní kvalifikace


Víkendový kurz

Podmínky přijení, hodinová dotace jsou shodné s intenzivním variantou kurzu.
Doba trvání: 5 víkendů.
Cena kurzu: 17.500,-Kč.
Výuka probíhá dle rozvrhu ve dnech pracovního volna a klidu.

Výuka probíhá v učebnách AKADEMIE ZDRAVÍ A KRÁSY Vlasty Feřtekové, na adrese Evropská 655/116, Praha 6, v dané dny vždy od 9 do 17 hodin.


Permanentní make-up – kód: 69-032-M

Tento rekvalifikační kurz je určen pro kosmetičky. Nutno doložit maturitní vysvědčení nebo výuční list v oboru, případně akreditovaný rekvalifikační kurz a platný zdravotní průkaz.

Náplň kurzu: Cílem kurzu je poskytnutí odborné způsobilosti v aplikování permanentního make-upu bez ohrožení zdraví klienta, získání a prohloubení teoretických znalostí z dermatologie a somatologie se zaměřením na rozpoznávání patologických stavů pokožky. Dále se vyučuje poradenská činnost v oblasti porušování integrity lidské kůže a také orientace v legislativě související s výkonem těchto činností.

Kurz je zakončen státní zkouškou a absolvent získá osvědčení o profesní kvalifikaci Odborník na permanentní make-up (kód profesní kvalifikace 69-032-M), které opravňuje i k provozování živností činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže.

Hodinová dotace kurzu: 300 hodin výuky, (140 teorie a 160 praxe). Organizace výuky bude upřesněna před zahájením kurzu.
Počet účastníků: Vyučujeme v jedné skupině maximálně tři studenty (praktická výuka), proto organizace záleží na dohodě s vyučujícím. Výuka probíhá v pracovních dnech nebo víkendově.

Cena kurzu: 43.000 Kč
Pro absolventy některého z našich akreditovaných nebo kvalifikačních kurzů sleva 2.000 Kč, slevu uplatňujte na studijním oddělení.


Pedikérka a nehtová designérka – kód: 69-025-H

Intenzivní kurz
Vstupní předpoklady:
 ukončené základní vzdělání, věk minimálně 18 let, platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství

Délka kurzu: 80 hodin teoretické výuky a 120 hodin praxe.  v pracovních dnech a po dohodě i o sobotách. Lze dohodnout i individuální konzultace.

Počet účastníků: Výuka probíhá v maximálním počtu 4 kurzistů.

Ukončení kurzu: rekvalifikační kurz je ukončen kvalifikační zkouškou před autorizovanou osobou a absolvent získá Osvědčení o kvalifikaci Pedikérka a nehtová designérka (dle zákona 179/2006 Sb.)

Učební plán: dle standardů NSK najdete na www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1455-Pedikerka_a_nehtova_designerka.

Náplň kurzu: Cílem kurzu je absolventy vyškolit v profesi, ale také pomoci s výběrem vhodného vybavení, literatury, prostor, zařízení, přístrojů, nástrojů a pomůcek.

Obsahem kurzu je seznámení s rozdíly mezi klasickým a přístrojovým (medicinálním) ošetřením nohou, s anatomií a fyziologií dolní končetiny, se stavbou kůže a chorobami kůže a nohou. Součástí výuky je i hygiena práce, první pomoc, ale i komunikace s klienty, profesní etika, živnostenský zákon, hygienické předpisy, ale i základy ortopedie – ortopedické potíže a možnost jejich korekcí. Naučíte se masáž dolních končetin, lakování nehtů, francouzskou úpravu nehtů, nail art, nehtovou modeláž (gel – acryl). Dále se dozvíte o nehtové protetice, peelingu nohou, parafínových  lázní a zábalech, depilaci nohou. Budete provádět klasickou pedikúru se skalpelem a vodní lázni, ale i přístrojovou pedikúru. Dozvíte se jak vést kartotéční záznamy klientů, seznámíte se se základy managementu podnikání.

Cena kurzu: 14.500 Kč

Pro absolventy některého z našich akreditovaných nebo kvalifikačních kurzů sleva 1 000 Kč, slevu uplatňujte na studijním oddělení.

Cena kurzu zahrnuje:

  • teoretickou a praktickou výuku pod vedením zkušených odborníků v rozsahu 200 hodin
  • veškerý materiál, pomůcky a vybavení pro praktickou výuku
  • skripta pro výuku
  • kvalifikační zkoušku před autorizovanou osobou (v hodnotě 3000 Kč)

Víkendový kurz
Podmínky přijení, hodinová dotace jsou shodné s intenzivním variantou kurzu.
Doba trvání: 5 měsíců.
Cena kurzu: 16.900,-Kč.
Výuka probíhá dle rozvrhu ve dnech pracovního volna a klidu.


Manikérka a nehtová designérka (kód: 69-024-H)

Intenzivní kurz
Vstupní předpoklady: ukončené základní vzdělání, věk minimálně 18 let, platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství

Délka kurzu: 80 hodin teoretické výuky a 120 hodin praxe. Výuka probíhá v maximálním počtu 4 kurzistů, v pracovních dnech a po dohodě i o sobotách. Lze dohodnout i individuální konzultace.

Ukončení kurzu: rekvalifikační kurz je ukončen kvalifikační zkouškou před autorizovanou osobou a absolvent získá Osvědčení o kvalifikaci Manukérka a nehtová designérka (dle zákona 179/2006 Sb.)

Učební plán: dle standardů NSK najdete na www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1448-Manikerka_a_nehtova_designerka/revize-2036

Cílem kurzu je absolventy vyškolit v profesi, ale také pomoci s výběrem vhodného vybavení, literatury, prostor, zařízení, přístrojů, nástrojů a pomůcek.

Obsah kurzu: Základní klasická manikúra, masáž rukou, Lakování nehtů, aplikace umělých nehtů, nehtová modeláž (gel, akryl), japonská manikúra, francouzská manikúra, nail art. Součástí výuky je i hygiena práce, první pomoc, ale i komunikace s klienty, profesní etika, živnostenský zákon, hygienické předpisy, základy podnikání. Dále se dozvíte o peelingu rukou, parafínových lázní a zábalech, depilaci rukou. Dozvíte se jak vést kartotéční záznamy klientů, seznámíte se se základy managementu podnikání.

Cena kurzu: 14.500 Kč

Pro absolventy některého z našich akreditovaných nebo kvalifikačních kurzů sleva 1 000 Kč, slevu uplatňujte na studijním oddělení.

Cena kurzu zahrnuje:

  • teoretickou a praktickou výuku pod vedením zkušených odborníků v rozsahu 200 hodin
  • veškerý materiál, pomůcky a vybavení pro praktickou výuku
  • skripta pro výuku
  • kvalifikační zkoušku před autorizovanou osobou (v hodnotě 3000 Kč)

Víkendový kurz
Podmínky přijení, hodinová dotace jsou shodné s intenzivním variantou kurzu.
Doba trvání: 5 měsíců.
Cena kurzu: 16.900,-Kč.
Výuka probíhá dle rozvrhu ve dnech pracovního volna a klidu.