Kurzy profesní kvalifikace

Kosmetička – kód: 69-030-M

Obsah a rozsah všech forem kurzu Kosmetička je shodný a odpovídá profesním standardům Národní soustavy kvalifikací. Absolvent získá osvědčení profesní kvalifikace, na jehož základě může samostatně pracovat a žádat o živnostenské oprávnění bez podmínek garanta nebo praxe v oboru. Nad rámec profesních standardů získají naši absolventi přehled o současných trendech kosmetické péče, možnostech alternativních metod ošetření, zejména přístrojových ošetřeních, o nových poznatcích v kosmetické chemii, ale i platné legislativě týkající se nejen profesní kvalifikace, ale i podnikání. Našim absolventům rovněž poskytujeme po ukončení kurzu další podporu ve formě poradenství, konzultací a dalšího profesního vzdělávání.

Obsah kurzu

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Hygiena práce, normy, provozní řád
 • První pomoc
 • Anatomie a fyziologie kůže
 • Kosmetická diagnostika
 • Morfologie kožních
 • Choroby kůže
 • Základy estetické dermatologie
 • Typy pleti a jejich ošetření
 • Celkové kosmetické ošetření – jednotlivá ošetření
 • Úprava obočí a řas
 • Epilace
 • Kosmetická masáž, mikromasáž očního okolí
 • Přístrojová ošetření
 • Barevné poradenství, make-up
 • Praktický nácvik na živých modelech

Všechny kurzy budou zahájeny v 9 hodin v učebně akademie na adrese Slezská 949/32, Praha 2 – Vinohrady.

Intenzivní (denní) kurz
Hodinová dotace kurzu: 300 hodin (140 hodin teorie a 160 hodin praktické výuky)
Maximální počet účastníku v kurzu: 8 účastníků
Podmínky pro přijetí: věk minimálně 18 let, ukončené střední (vyučení, maturita) vzdělání, zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
Cena kurzu: 20.800,- Kč
Cena zahrnuje teoretickou a praktickou výuku, materiál a pomůcky pro praktickou výuku a studijní materiály.
V ceně kurzu je závěrečná kvalifikační zkouška.
Doba trvání kurzu: 2 měsíce
Výuka probíhá dle rozvrhu vždy v pondělí, úterý a středu od 9 do 17 hodin,  případně některou sobotu od 9 do 14 hodin.
Termíny: 

 • 18. října 2021
 • 22. listopadu 2021
 • 10. ledna 2022

Přihlásit se můžete zde.

Víkendový kurz
Hodinová dotace kurzu: 300 hodin (140 hodin teorie a 160 hodin praktické výuky)
Maximální počet účastníku v kurzu: 8 účastníků
Podmínky pro přijetí: věk minimálně 18 let, ukončené střední (vyučení, maturita) vzdělání, zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.
Cena kurzu: 22.600,- Kč
Doba trvání: 4 měsíce.
Výuka probíhá dle rozvrhu každou sobotu a neděli (mimo vánoční a velikonoční svátky).
Termíny: 

 • 6. listopadu 2021

Do víkendového kurzu se můžete zapsat zde.

Individuální (kombinovaný) kurz pro zkoušku profesní kvalifikace
Podmínky pro přijetí: věk minimálně 18 let, zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.
Cena kurzu: 24.800,- Kč
Doba trvání: podle individuálního postupu uchazeče, minimálně jeden maximálně tři měsíce.
Výuka v tomto kurzu je plánována individuálně dle možností uchazeče i vyučujících.
Teoretická příprava probíhá online, praktická příprava prezenčně na našem odborném pracovišti.
Výuka v tomto kurzu je plánována individuálně dle možností uchazeče i vyučujících, vždy však ve dnech výuky ostatních kurzů Kosmetička.
Termíny: Termíny zahájení kurzů jsou shodné s termíny zahájení intenzivního nebo víkendového kurzu Kosmetička


Další kombinované kurzy

 • Vizážistka
 • Permanentní make-up
 • Pedikérka a nehtová designérka
 • Manikérka a nehtová designérka

Vizážistka – (základní rekvalifikační kurz)  kód: 69-035-M

Intenzivní (denní) kurz
Počet uchazečů:
maximálně 6
Cena kurzu: 15.900 Kč
Hodinová dotace: 80 hodin
Podmínky pro přijetí: věk min. 18 let, ukončené základní vzdělání, zdravotní průkaz

Náplň kurzu: Osnova kurzu je dána profesními standardy NSK. Absolvent získá Osvědčení o profesní kvalifikaci Vizážistka a potvrzení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu.
Doba trvání kurzu: deset dnů po dobu cca jednoho měsíce

1. den – hygiena práce, posuzování stavu pleti, povrchové čištění a péče o pleť, zhodnocování tvaru obličeje a jeho korekce, úvod do světa make-upu
2. den – make-up očí, tvary očí a jejich korekce, stínování, oční linky, obočí a jeho úprava, řasy, aplikace umělých řas
3. den – make-up rtů, tvary rtů a jejich korekce, techniky líčení a používání barev, přípravky dekorativní kosmetiky a pomůcky pro vytváření make-upu, techniky aplikace make-upu
4. den – večerní líčení, barevná typologie, kouřové líčení
5. den – praktický nácvik dle zadání
6. den – oční linky a obočí, různé techniky líčení, používané produkty
7. den – foto make-up
8. den – svatební líčení
9. den – základy podnikání, marketing, provoz,
10. den – zkouška profesní kvalifikace

Termíny: o dalším termínu Vás budeme včas informovat

Výuka probíhá v učebnách AKADEMIE ZDRAVÍ A KRÁSY Vlasty Feřtekové, na adrese Slezská 949/32, Praha 2 – Vinohrady, v dané dny vždy od 9 do 17 hodin.


Permanentní make-up – kód: 69-032-M

Všechny kurzy budou zahájeny v 9 hodin v učebně akademie na adrese Slezská 949/32, Praha 2 – Vinohrady.

Tento rekvalifikační kurz je určen pro kosmetičky. Nutno doložit maturitní vysvědčení nebo výuční list v oboru, případně akreditovaný rekvalifikační kurz a platný zdravotní průkaz.

Náplň kurzu: Cílem kurzu je poskytnutí odborné způsobilosti v aplikování permanentního make-upu bez ohrožení zdraví klienta, získání a prohloubení teoretických znalostí z dermatologie a somatologie se zaměřením na rozpoznávání patologických stavů pokožky. Dále se vyučuje poradenská činnost v oblasti porušování integrity lidské kůže a také orientace v legislativě související s výkonem těchto činností.

Kurz je zakončen státní zkouškou a absolvent získá osvědčení o profesní kvalifikaci Odborník na permanentní make-up (kód profesní kvalifikace 69-032-M), které opravňuje i k provozování živností činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže.

Hodinová dotace kurzu: 300 hodin výuky, (140 teorie a 160 praxe). Organizace výuky bude upřesněna před zahájením kurzu.
Počet účastníků: Vyučujeme v jedné skupině maximálně tři studenty (praktická výuka), proto organizace záleží na dohodě s vyučujícím. Výuka probíhá v pracovních dnech nebo víkendově.

Cena kurzu: 43.000 Kč
Pro absolventy některého z našich akreditovaných nebo kvalifikačních kurzů sleva 2.000 Kč, slevu uplatňujte na studijním oddělení.
Termíny: Individuálně – termín kurzu po dohodě

Přihlásit se můžete zde.


Pedikérka a nehtová designérka – kód: 69-025-H

Vstupní předpoklady: ukončené základní vzdělání, věk minimálně 18 let, platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství

Délka kurzu: 80 hodin teoretické výuky a 120 hodin praxe.  v pracovních dnech a po dohodě i o sobotách. Lze dohodnout i individuální konzultace.

Počet účastníků: Výuka probíhá v maximálním počtu 4 kurzistů.

Ukončení kurzu: rekvalifikační kurz je ukončen kvalifikační zkouškou před autorizovanou osobou a absolvent získá Osvědčení o kvalifikaci Pedikérka a nehtová designérka (dle zákona 179/2006 Sb.)

Učební plán: dle standardů NSK najdete na www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1455-Pedikerka_a_nehtova_designerka.

Náplň kurzu: Cílem kurzu je absolventy vyškolit v profesi, ale také pomoci s výběrem vhodného vybavení, literatury, prostor, zařízení, přístrojů, nástrojů a pomůcek.

Obsahem kurzu je seznámení s rozdíly mezi klasickým a přístrojovým (medicinálním) ošetřením nohou, s anatomií a fyziologií dolní končetiny, se stavbou kůže a chorobami kůže a nohou. Součástí výuky je i hygiena práce, první pomoc, ale i komunikace s klienty, profesní etika, živnostenský zákon, hygienické předpisy, ale i základy ortopedie – ortopedické potíže a možnost jejich korekcí. Naučíte se masáž dolních končetin, lakování nehtů, francouzskou úpravu nehtů, nail art, nehtovou modeláž (gel – acryl). Dále se dozvíte o nehtové protetice, peelingu nohou, parafínových  lázní a zábalech, depilaci nohou. Budete provádět klasickou pedikúru se skalpelem a vodní lázni, ale i přístrojovou pedikúru. Dozvíte se jak vést kartotéční záznamy klientů, seznámíte se se základy managementu podnikání.

Cena kurzu: 14.800 Kč
Pro absolventy některého z našich akreditovaných nebo kvalifikačních kurzů sleva 1 000 Kč, slevu uplatňujte na studijním oddělení.

Cena kurzu zahrnuje:

 • teoretickou a praktickou výuku pod vedením zkušených odborníků v rozsahu 200 hodin
 • veškerý materiál, pomůcky a vybavení pro praktickou výuku
 • skripta pro výuku
 • kvalifikační zkoušku před autorizovanou osobou (v hodnotě 3000 Kč)

Termíny:

 • 11. října 2021
 • 1. listopadu 2021

Přihlášku můžete zadat zde do připraveného formuláře.


Manikérka a nehtová designérka (kód: 69-024-H)

Vstupní předpoklady: ukončené základní vzdělání, věk minimálně 18 let, platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství

Délka kurzu: 80 hodin teoretické výuky a 120 hodin praxe. Výuka probíhá v maximálním počtu 4 kurzistů, v pracovních dnech a po dohodě i o sobotách. Lze dohodnout i individuální konzultace.

Ukončení kurzu: rekvalifikační kurz je ukončen kvalifikační zkouškou před autorizovanou osobou a absolvent získá Osvědčení o kvalifikaci Manukérka a nehtová designérka (dle zákona 179/2006 Sb.)

Učební plán: dle standardů NSK najdete na www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1448-Manikerka_a_nehtova_designerka/revize-2036

Cílem kurzu je absolventy vyškolit v profesi, ale také pomoci s výběrem vhodného vybavení, literatury, prostor, zařízení, přístrojů, nástrojů a pomůcek.

Obsah kurzu: Základní klasická manikúra, masáž rukou, Lakování nehtů, aplikace umělých nehtů, nehtová modeláž (gel, akryl), japonská manikúra, francouzská manikúra, nail art. Součástí výuky je i hygiena práce, první pomoc, ale i komunikace s klienty, profesní etika, živnostenský zákon, hygienické předpisy, základy podnikání. Dále se dozvíte o peelingu rukou, parafínových lázní a zábalech, depilaci rukou. Dozvíte se jak vést kartotéční záznamy klientů, seznámíte se se základy managementu podnikání.

Cena kurzu: 14.800 Kč

Pro absolventy některého z našich akreditovaných nebo kvalifikačních kurzů sleva 1 000 Kč, slevu uplatňujte na studijním oddělení.

Cena kurzu zahrnuje:

 • teoretickou a praktickou výuku pod vedením zkušených odborníků v rozsahu 200 hodin
 • veškerý materiál, pomůcky a vybavení pro praktickou výuku
 • skripta pro výuku
 • kvalifikační zkoušku před autorizovanou osobou (v hodnotě 3000 Kč)

Termíny:

 • 11. října 2021
 • 1. listopadu 2021

Přihlášku můžete zadat zde do připraveného formuláře.