Přihláška do individuálního (kombinovaného) kurzu Kosmetička

  • Vyberte termín zahájení kurzu.

  • Akademie zdraví a krásy Vlasty Feřtekové jako správce osobních údajů se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje řádně zabezpečí a bude je zpracováva v souladu se směrnicí o ochraně osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že mám právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Prohlašuji, že své osobní údaje jsem poskytl/a dobrovolně a byl/a jsem poučen/a o tom, že mám právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat.

    Odesláním přihlášky souhlasíte s platebními a storno podmínkami.