Platební a storno podmínky

Po odeslání elektronické přihlášky do kurzu Vám zašleme na Vaši emailovou adresu potvrzení o registraci přihlášky, spolu s platebními údaji pro úhradu kurzu. Pro rezervaci místa v kurzu je třeba, do tří dnů od registrace přihlášky, uhradit 50% ceny kurzu. Po připsání platby na náš bankovní účet Vám zašleme potvrzující email s dokladem o zaplacení rezervace.

Pokud v daném termínu nebude rezervace uhrazena (připsána na náš bankovní účet), bude registrace přihlášky zrušena. Celou částku kurzovného je třeba uhradit nejpozději tři pracovní dny před zahájením kurzu, platební údaje Vám budou zaslány na Váš email.

Kapacita míst na kurzu je omezena a v případě jejího překročení bude účastníkovi vrácen rezervační poplatek v celé výši, nebo lze částku, po vzájemné domluvě, převést na jiný kurz.

Způsob platby

Veškeré platby provádějte bankovním převodem na bankovní účet 1569384015/3030.
Pro identifikaci platby uvádějte variabilní symbol, který Vám byl zaslán emailem spolu s potvrzení o přijetí vaší přihlášky.

Storno poplatek a zrušení účasti v kurzu ze strany uchazeče

Uchazeč kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením, a to na základě doručení písemného storna emailem na adresu info@akademie-fertekova.cz, přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna.

Pokud se uchazeč nemůže kurzu zúčastnit ze zdravotních důvodů (nutno oficiálně doložit), je mu umožněno převést přihlášku na jinou osobu, nebo zvolit jiný termín kurzu (převod je možný pouze jednou). Tuto změnu akceptujeme ještě v den zahájení kurzu. Pokud přihlášený uchazeč zruší svou účast na kurzu z jiných důvodů, vrací vzdělávací zařízení uhrazenou částku kurzovného takto:

zrušení účasti výše vrácená částka zálohy kurzu
15 a více dní před konáním kurzu 100%  (po odečtení administrativního poplatku ve výši 1.000 Kč)
8 – 14 dní před konáním kurzu 50%
7 a méně dní před konáním kurzu 0%

Po odečtení storno poplatku vám bude příslušná částka vrácena na váš bankovní účet do 15 dnů od doručení písemného storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

Zrušení kurzu ze strany pořadatele kurzu

Při zrušení kurzu ze strany pořadatele, Vám pořadatel neprodleně vrátí 100% uhrazené částky, nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu.