Platební a storno podmínky

Platební podmínky

Po odeslání elektronické přihlášky do kurzu je třeba do tří dnů uhradit rezervační poplatek ve výši 5% z ceny kurzovného, jako záloha a pro rezervaci místa ve vybraném kurzu. Rezervační poplatek je nevratný, av případě zrušení kurzu ze strany uchazeče bude použit jako administrativní poplatek. Pokud není tento poplatek v daném termínu uhrazen, je přihláška neplatná.

Po uhrazení tohoto poplatku vám bude doručena faktura na celou částku kurzovného (rezervační poplatek je součástí celkové ceny), kterou je třeba uhradit nejpozději 15 kalendářních dnů před dnem zahájení kurzu. Pokud platba nebude v tomto termínu připsána na náš bankovní účet, vzdělávací zařízení je oprávněno rezervaci zrušit a obsadit místo jiným účastníkem.

 

Storno poplatek a zrušení účasti v kurzu ze strany uchazeče

Uchazeč kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením a to na základě doručení písemného storna emailem na adresu info@akademie-fertekova.cz, přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna.

Pokud se uchazeč nemůže kurzu zúčastnit ze zdravotních důvodů (nutno oficiálně doložit), je mu umožněno převést přihlášku na jinou osobu, nebo zvolit jiný termín kurzu (převod je možný pouze jednou). Tuto změnu akceptujeme ještě v den zahájení kurzu. Pokud přihlášený uchazeč zruší svou účast na kurzu z jiných důvodů, vrací vzdělávací zařízení uhrazenou částku kurzovného takto:

zrušení účasti výše vrácená částka poplatku
15 a více dní před konáním kurzu 100%
8 – 14 dní před konáním kurzu 50%
7 a méně dní před konáním kurzu 0%

Po odečtení storno poplatku vám bude příslušná částka vrácena na váš bankovní účet do 15 dnů od doručení písemného storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

 

Zrušení kurzu ze strany pořadatele kurzu

Při zrušení kurzu ze strany pořadatele, vám vrátí pořadatel 100% uhrazené zálohy, nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu.