Přípravné kurzy

pro zkoušku profesní kvalifikace


Přípravný kurz pro profesi kosmetička

V kurzu Vás připravíme pro zkoušku profesní kvalifikace Kosmetička

Naučíte nejen to, co vyžadují standardy profesní kvalifikace, ale získáte přehled o nejmodernějších poznatcích z kosmetiky a kosmetologie, seznámíte se s různými přístupy a možnostmi profesionální péče o pleť, včetně neinvazivních přístrojových ošetření. Naučíte se orientaci v legislativě spojené s provozováním služeb, komunikaci s klienty, seznámíme Vás se základními strategiemi podnikání a zajišťování provozu v těchto službách.

Počet uchazečů: maximálně 6
Cena kurzu: 23.900 Kč
Hodinová dotace: 160 hodin (20 dnů)
Podmínky pro přijetí: věk min. 18 let, ukončené základní vzdělání, zdravotní průkaz
Forma výuky: denní nebo víkendová, lze dohodnout i individuální plán

Přihlásit se můžete zde.

Náplň kurzu

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Hygiena práce, normy, provozní řád
 • Legislativa spojená s provozováním služeb a podnikáním
 • Komunikace ve službách
 • Anatomie a fyziologie kůže, kožní deriváty
 • Kosmetická diagnostika pleti
 • Typy pleti podle jednotlivých kritérií diagnózy a jejich ošetření
 • Kontraindikace pro kosmetická ošetření
 • Základy dermatologie – projevy kožních změn, kožní onemocnění
 • Celkové kosmetické ošetření – jednotlivá ošetření
 • Individuální přístup ke klientům – navržení postupu ošetření dle kosmetické diagnózy
 • Přístroje v kosmetice
 • Kosmetická masáž obličeje, krku a dekoltu
 • Mikromasáž očního okolí
 • Depilace voskem, cukrovou pastou
 • Barvení řas a obočí, úprava obočí
 • Základy make-upu – denní a večerní líčení
 • Barevné poradenství
 • Marketing v kosmetickém salonu
 • Základy podnikání ve službách – zákonné povinnosti podnikatele
 • Praktický výcvik na živých modelech

Vzdělávací obsah kurzu je v souladu se standardy Národní soustavy kvalifikací pro profesi Kosmetička. Kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace a absolvent obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace kosmetička, na jehož základě mu může být vydáno živnostenské oprávnění bez požadavku na praxi nebo garanta. Osvědčení je v souladu s Evropskou soustavou kvalifikací a je uznatelné i mimo Evropskou unii.

Kurz je plně vybaven. Cena kurzu zahrnuje teoretickou a praktickou výuku, veškerý spotřebovaný materiál a pomůcky pro praktickou výuku, výukový materiál (skripta) a učebnice KOSMETIKA V TEORII A PRAXI, V. Feřteková a kol. a zkouška profesní kvalifikace.

Dále získáte

 • Certifikát AKADEMIE ZDRAVÍ A KRÁSY Vlasty Feřtekové (možno i v angličtině)
 • Možnost dalšího bezplatného poradenství z oblasti provozních služeb i po ukončení kurzu
 • Nové zážitky, zkušenosti, kontakty a přátelství

Další přípravné kurzy:

 • Vizážistka
 • Permanentní make-up
 • Pedikérka a nehtová designérka
 • Manikérka a nehtová designérka