Přípravné kurzy

pro zkoušku profesní kvalifikace


Kombinovaný kurz pro profesi kosmetička

V kurzu Vás připravíme pro zkoušku profesní kvalifikace Kosmetička

Naučíte nejen to, co vyžadují standardy profesní kvalifikace, ale získáte přehled o nejmodernějších poznatcích z kosmetiky a kosmetologie, seznámíte se s různými přístupy a možnostmi profesionální péče o pleť, včetně neinvazivních přístrojových ošetření. Naučíte se orientaci v legislativě spojené s provozováním služeb, komunikaci s klienty, seznámíme Vás se základními strategiemi podnikání a zajišťování provozu v těchto službách.

Podmínky pro přijetí: věk min. 18 let, zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.
Cena kurzu: 24.900,- Kč
Doba trvání: podle individuálního postupu uchazeče, minimálně jeden  maximálně tři měsíce.

Výuka v tomto kurzu je plánována individuálně dle možností uchazeče i vyučujících, vždy však ve dnech výuky ostatních kurzů Kosmetička. Termíny zahájení přípravných kurzů v roce 2020 jsou shodné s termíny zahájení intenzivního nebo víkendového kurzu Kosmetička.

Přihlásit se můžete zde.

Náplň kurzu

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Hygiena práce, normy, provozní řád
 • Legislativa spojená s provozováním služeb a podnikáním
 • Komunikace ve službách
 • Anatomie a fyziologie kůže, kožní deriváty
 • Kosmetická diagnostika pleti
 • Typy pleti podle jednotlivých kritérií diagnózy a jejich ošetření
 • Kontraindikace pro kosmetická ošetření
 • Základy dermatologie – projevy kožních změn, kožní onemocnění
 • Celkové kosmetické ošetření – jednotlivá ošetření
 • Individuální přístup ke klientům – navržení postupu ošetření dle kosmetické diagnózy
 • Přístroje v kosmetice
 • Kosmetická masáž obličeje, krku a dekoltu
 • Mikromasáž očního okolí
 • Depilace voskem, cukrovou pastou
 • Barvení řas a obočí, úprava obočí
 • Základy make-upu – denní a večerní líčení
 • Barevné poradenství
 • Marketing v kosmetickém salonu
 • Základy podnikání ve službách – zákonné povinnosti podnikatele
 • Praktický výcvik na živých modelech

Vzdělávací obsah kurzu je v souladu se standardy Národní soustavy kvalifikací pro profesi Kosmetička. Kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace a absolvent obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace kosmetička, na jehož základě mu může být vydáno živnostenské oprávnění bez požadavku na praxi nebo garanta. Osvědčení je v souladu s Evropskou soustavou kvalifikací a je uznatelné i mimo Evropskou unii.

Kurz je plně vybaven. Cena kurzu zahrnuje teoretickou a praktickou výuku, veškerý spotřebovaný materiál a pomůcky pro praktickou výuku, výukový materiál (skripta) a učebnice KOSMETIKA V TEORII A PRAXI, V. Feřteková a kol. a zkouška profesní kvalifikace.

Dále získáte

 • Certifikát AKADEMIE ZDRAVÍ A KRÁSY Vlasty Feřtekové (možno i v angličtině)
 • Možnost dalšího bezplatného poradenství z oblasti provozních služeb i po ukončení kurzu
 • Nové zážitky, zkušenosti, kontakty a přátelství

Další kombinované kurzy:

 • Vizážistka
 • Permanentní make-up
 • Pedikérka a nehtová designérka
 • Manikérka a nehtová designérka